Skip directly to content

Disclaimer

Disclaimer website Argenta Luxembourg

Door toegang te verschaffen tot de Argenta-website aanvaardt u de algemene voorwaarden ervan.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is louter informatief. De verstrekte informatie over bankdiensten of -producten vormt geen aanbod dat Argenta kan verbinden op welke wijze dan ook. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Argenta behoudt zich het recht voor om op elk door haar gewenst tijdstip de informatie aan te vullen, tarieven, producten, ... te wijzigen of te verwijderen.

Argenta is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van de website of de inhoud ervan. Argenta is niet aansprakelijk voor eventueel foutieve, onvolledige of verouderde informatie die u op deze website terugvindt.

Toepasselijk recht

Luxemburgs recht is van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Door naar de pagina's op de website door te klikken en deze te bezoeken verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de bezoeker voormelde bedingen niet wenst te aanvaarden en te erkennen dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina's en het kennis nemen van de daarop gepubliceerde informatie.U dient er rekening mee te houden dat uw e-mail mogelijk door derden kan worden gelezen. Argenta Asset Management S.A. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden.

Indien u binnen de internetsite van Argenta Asset Management S.A. een pagina raadpleegt van een intermediair van Argenta Asset Management S.A., wijst Argenta Asset Management S.A. u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de intermediair die op de betreffende pagina wordt genoemd. Argenta Asset Management S.A. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.