Skip directly to content

Fondsen

Argenta beheert 2 beleggingsfondsen naar Luxemburgs recht, Argenta-Fund en Argenta Fund of Funds. Elk van deze fondsen is onderverdeeld in een aantal verschillende compartimenten. Op deze manier wil Argenta haar clienten een brede waaier beleggingsopportuniteiten aanbieden. Alle compartimenten beogen om de investeerder een zo hoog mogelijk rendement te bieden. De manier waarop ze dit doen verschilt van fonds tot fonds en van compartiment tot compartiment.

Argenta-Fund biedt de investeerders 18 compartimenten aan. Elk van deze compartimenten belegt in een ruim gespreide portefeuille van aandelen, obligaties of andere financiële producten en instrumenten.  Hun investeringspolitiek is opgebouwd rond een bepaald thema: een geografische regio, een economische activiteit of gediversifieerd beheer. Deze compartimenten worden actief beheerd door vakmensen.

Argenta Fund of Funds investeert voornamelijk in andere beleggingsfondsen en biedt op deze manier een zeer ruime spreiding van het geïnvesteerde kapitaal. Argenta Fund of Funds telt 4 geprofileerde compartimenten: een zeer defensief, een defensief, een neutraal en een dynamisch profiel. Deze compartimenten verschillen onderling door de verhouding waarin er meer (dynamisch) of minder (defensief) wordt geïnvesteerd in aandelenfondsen of fondsen van bedrijfsobligaties.

Alle beschikbare documenten zijn er voor U in .pdf-formaat.
Indien U nog niet beschikt over een PDF viewer kan u onderstaande link gebruiken voor installatie. Download nu Acrobat Reader