Skip directly to content

Argenta-Fund

De Vennootschap Argenta-Fund is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de Instellingen voor Collectieve Belegging.

Argenta-Fund  werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. Zij heeft ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A. aangeduid als beheersvennootschap  op grond van hoofdstuk 15 van de Wet van 2010. Volgende activiteiten werden gedelegeerd : beleggingsbeheer, administratie en commercialisatie.

Op 1 maart 2016 heeft ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A., onder haar verantwoordelijkheid, de administratieve taken voor de berekening en de publicatie van de netto inventariswaarden van alle compartimenten en de functie van register- en transfertagent overgedragen aan European Fund Administration nv (EFA).


18 compartimenten zijn momenteel open.
Het hoofddoel van de compartimenten bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, dankzij beleggingen in een selectie van effecten en andere financiële instrumenten die in aanmerking komen, zoals in het prospectus is bepaald.
Tevens dienen ze het debiteurenrisico te beperken en de wettelijke investeringsbeperkingen, alsook de in het prospectus voorgeschreven beleggingspolitiek te respecteren.
Elk compartiment investeert op een specifiek gebied zodat wij U een compleet en gediversifieërd gamma bieden dat aan uw verwachtingen beantwoordt.

De activa allocatie wordt bepaald  op een geografische of sectoriële basis of op basis van het soort financieel instrument in welk de beheerder investeert, bv. aandelen, obligaties of gemengd.

Deze 18 compartimenten worden actief beheerd door vakmensen.

Op 29 april 2010 werden de compartimenten Aandelen Muntunie, Franse Aandelen, Duitse Aandelen, Nederlandse Aandelen, Scandinavische Aandelen, Aandelen Zuideuropa en Euronext Aandelen; Obligaties Flux ; Vlaamse Aandelen ; Telecomsector Europa en Internet Aandelen; Amerikaanse Aandelen, Sport en vrije tijd Aandelen en Japanse Aandelen; Energie Aandelen en Mix 60 respectievelijk geabsorbeerd door de compartimenten Europese Aandelen, Overheidsobligaties, Vlaanderen Aandelen, Technologie Aandelen, Wereld Aandelen, Energie en Nutsector Aandelen en Responsible Growth Fund.