Skip directly to content

Argenta Fund of Funds

De Vennootschap Argenta Fund of Funds is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de Instellingen voor Collectieve Belegging.
Argenta Fund of Funds werd op 8 december 2009 opgericht voor onbepaalde duur. Zij heeft Argenta Asset Management aangeduid als beheersvennootschap  op grond van hoofdstuk 15 van de Wet van 2010. Volgende activiteiten werden gedelegeerd : beleggingsbeheer, administratie en commercialisatie.

Op 1 maart 2016 heeft ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A., onder haar verantwoordelijkheid, de administratieve taken voor de berekening en de publicatie van de netto inventariswaarden van alle compartimenten en de functie van register- en transfertagent overgedragen aan European Fund Administration nv (EFA).

Het gaat om een fonds van fondsen (of dakfonds), dwz dat de tegoeden van de vennootschap hoofdzakelijk in andere beleggingsinstellingen worden belegd (en in kleinere mate rechtstreeks in aandelen, obligaties en dergelijke).

4 compartimenten zijn momenteel gecommercialiseerd.

Het hoofddoel van de compartimenten bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, via een actief beheer, dankzij beleggingen in een selectie ICB’s die in aanmerking komen, zoals in het prospectus is bepaald. Tevens dienen ze de wettelijke investeringsbeperkingen te respecteren.

Elk compartiment sluit aan bij een specifiek beleggersprofiel.